top of page

Natur/vildmarksprogrammet

Syftet med naturprogrammet är att du skall få möjligheten att stärka din självkänsla, skapa en trygg identitet och att förändra din självbild. 

 

För att känna dig trygg att våga påbörja en förändring är det viktigt att du kan se dig själv i ett meningsfullt sammanhang. Vi har kunskapen, erfarenheten och viljan att stödja dig i din process.

Genom naturaktiviteter stärks personlig utveckling och motverkar en negativ sinnesstämning. En positiv utveckling av självbilden är också jätteviktigt för din motivation i förändringsarbetet.

Campa-tält-skog.jpg
Brasa vid sjön-40%.jpg
Lägereld-kaffepanna.jpg
Vildmarken - Gym Fredrika1.jpg
Dimma.jpg
bottom of page