top of page

KVALITET

Kvalitetssäkring är ett ständigt pågående arbete på Vildmarken HVB. Det som styr vår verksamhet är de bärande principerna självbestämmande, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och integritet. All personal får kontinuerlig metod- och ärendehandledning.

 

Vi lägger stor vikt vid att all personal har ett gemensamt förhållningssätt som bygger på verksamhetens mål och riktlinjer. Vi arbetar självklart också med arbetsmiljöfrågor och kontinuerliga skyddsronder genomförs. 

Samtlig personal är engagerade i vårt kvalitetssäkringsarbete!

 

Vildmarken HVB använder sig av SSIL:s kvalitetsindex. Senaste rapport hittar du här.

bottom of page