top of page

Behandlingsprocess

Fas 1 Primärbehandling 
1-3 mån 
Fas 2
Fördjupad behandling
3-6 mån
Fas 3
Vidmakthålla
6-9 mån
Fas 4 
Utsluss  

Första fasen i Vildmarkens primärbehandling läggs fokus på beroende. Samtidigt som

arbete med ex. kriminell  problematik pågår.

Fördjupat stöd och möjlighet att bearbeta bakomliggande problematik och faktorer för sin livsstil.

Stöd att vidmakthålla gjorda förändringar utifrån beroendeproblematik, beteenden och tankemönster.

Förberedelser inför nästa fas.

Syftet med utslussen är boende och sysselsättning i form av studier, praktik eller arbete.

Växelvis behandling kan erbjudas vid behov.

Enskilda samtal enligt individuell samtalsplan, föreläsningar och lektioner i grupp sker i samverkan med alkohol- och drogterapeut.

 

bottom of page