top of page

Behandlingsmål

Vildmarkens HVB erbjuder ett kvalitativt behandlingsalternativ utifrån mycket lång erfarenhet och kunskap, där vårdplan och ställda mål i genomförandeplan uppfylls. 

Verktygen att uppnå och bibehålla nykterhet och/eller en sund icke-kriminell livsstil ger vi dig genom att

  • Stärka dig till att använda egna resurser och till att avsevärt förbättra din livssituation.

  • Aktivt stödja dig att bryta pågående missbruk, beroende, kriminell och destruktiv livsstil.

  • Ge dig en strukturerad vardag som skapar trygghet och förutsägbarhet i en lugn, sund miljö.

  • Stödja dig i att få en meningsfull dagsysselsättning i samband med utsluss.

  • Möjliggöra friskvård med meningsfulla aktiviteter och fritidssysselsättning

Lägereld.jpg
bottom of page