Vildmarken HVB tar emot män i åldrarna 21 - 59 år med missbruks- och beroendeproblematik samt kriminell livsstil.

 

Vi arbetar utifrån KBT med att ändra det destruktiva beteendet och tänkandet till bättre och roligare alternativ! Vi erbjuder olika former av aktiviteter och vår ambition är att alla som placeras hos oss skall finna nya värderingar, normer och intressen. 

 

Vildmarken har en innehållsrik behandling. Vi arbetar utifrån enskilda strukturerade samtal samt föreläsningar tillsammans i grupp, i kombination med unika naturaktiviteter. Aktiviteter som stärker både självkänsla och självkontroll, tex hundspann, skoter, fiske och camping!

Vår målsättning är att

  • klienten skall bryta sitt missbruk och att kunna upprätthålla en drogfri och icke-kriminell livsstil

  • vårdplan och genomförandeplan uppfylls tillfullo

  • skapa en miljö där alla har en självklar rätt till trygghet och trivsel

  • klient utvecklas till en trygg och självständig individ med god insikt och bra självförtroende

  • klient ser sambandet mellan begriplighet, förväntan och att lyckas

  • verka för relationsskapande och bibehållandet av relationer

  • skapa god vardagsstruktur och rutiner för att ge klient förmågan att självständigt genomföra vardagssysslor och att ha en sund och givande fritid.

© 2015 Vildmarkens HVB AB

FOLLOW US:

  • Instagram Social Ikon
  • w-facebook