top of page

Vildmarken HVB tar emot män i åldrarna 21 - 59 år med missbruks- och beroendeproblematik samt kriminell livsstil. Vi erbjuder ett unikt behandlingskoncept!

 

Vi arbetar utifrån KBT med inslag av 12-steg, att ändra det destruktiva beteendet och tänkandet till bättre och roligare alternativ! Vi erbjuder olika former av aktiviteter och vår ambition är att alla som placeras hos oss skall finna nya värderingar, normer och intressen. 

 

Vildmarken har en innehållsrik behandling och behandlingsveckan sträcker sig måndag - söndag! Vi arbetar utifrån enskilda strukturerade samtal samt lektioner tillsammans i grupp, i kombination med unika naturaktiviteter. Aktiviteter som stärker både självkänsla, självkontroll och samarbetsförmåga genom olika övningar. Några av våra populära aktiviteter är bl.a hundspann, skoter, fiske, kanot och camping. 

Vår målsättning är att

  • klienten skall bryta sitt missbruk och att kunna upprätthålla en drogfri och icke-kriminell livsstil

  • vårdplan och genomförandeplan uppfylls 

  • upprätthålla en miljö med självklar rätt till trygghet och trivsel

  • klient utvecklas till en trygg och självständig individ med god insikt och bra självförtroende

  • verka för relationsskapande och bibehållandet av relationer

  • skapa god vardagsstruktur och rutiner för att ge klient förmågan att självständigt genomföra vardagliga sysslor samt att ha en sund och givande fritidssysselsättning.

bottom of page